Lene Floris CV

2018 –
Selvstændig virksomhed: rådgivning, bestyrelser og kulturhistoriske projekter

Blandt mine kunder kan nævnes:
Fonden Hornbæk Kunstmuseum
Realdania By & Byg
Oplevelsescenter Nyvang
Holbæk, Hvidovre, Albertslund og Høje Taastrup Kommuner
Store Tåstrup Menighedsråd
Søllingsgård i Svaneke
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
og flere museer og kulturhistoriske institutioner, se også Referencer

2015 – 2018

Direktør, Historie & Kunst (Københavns Museum, Thorvaldsens Museum, Københavns Stadsarkiv og Nikolaj Kunsthal, Storm20 + sekretariat) Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

 • Økonomisk oprydning og øget budgetramme
 • Fundraising/finansiering i millionklassen: >300 mio kr., heraf ca. 70 mio kr. fra fonde
 • Organisatorisk oprydning, herunder motivation og ”skabelse af mening”
 • Fokus på udvikling herunder oprettelse af ny stilling som udviklingschef
 • Styring og opfølgning på bygge- og flytteprojekter, herunder flytning af medarbejdere samt tusinder af genstande og arkivalier fra flere adresser
 • Udvikling af nyt koncept for Københavns Museum
 • Fællesmagasin for arkiv og museer færdigbygget, indflytning påbegyndt
 • Strategiudvikling med fokus på tværgående værdiskabelse
 • Udvikling af nyt format, gennemførelse og drift af Storm20, arbejde med Historie og Kunst i gadeplan – og i hele byen
 • Strategiske(digitale) indsatser omsat til konkrete resultater herunder www.kbhbilleder
 • Understøttelse/finansiering af 3 forsknings- og formidlingsprojekter: “Urbaniseringens Møder og Mennesker” på Københavns Museum og “Powerful Presences” og “Arkivet” på Thorvaldsens Museum.
 • Øget besøgstal på Thorvaldsens Museum og i Nikolaj Kunsthal, herunder åbning af Nikolaj Tårn.

2013-2015
Vicedirektør, Forskning og Formidling, Nationalmuseet

 • Medvirken ved planlægning, gennemførelse og implementering af en større organisationsændring: fusion med Tøjhusmuseet og Trelleborg samt en ny intern opgavefordeling (jf. Danske Museer 2014/1)
 • Deltagelse i strategiudvikling/implementering og rammeaftale med Kulturministeriet
 • Projektejer, udvalgte eksempler: Det Digitale Nationalmuseum, brand- og markedsføringsprojekt: Publikumsoplevelsen i centrum, store særudstillinger som Europa møder Verden, Pels – liv eller død.
 • Planlægningsopgaver: Musikmuseet, Kgs Jelling og det kommende Frihedsmuseum
 • Medlem af diverse bestyrelser samt styregrupper for fx internationale partnerskaber fx Indien/Serampore, Ghana, Dansk-Vestindien

2008-2013 Museumschef, Forsknings- og Formidlingsafdelingen, Nationalmuseet

Organisatorisk oprydning. Etablering af tværgående centre for formidling og administration incl. Danefæ, ændringer i det fysiske arbejdsmiljø samt ny møde- og kommunikationskultur (jf. Danske Museer 2009/5 og 2010/4) • Udstillingsprogram for Prinsens Palæ. Bidrog til at knække den daværende nedadgående kurve i besøgstallet

2003-2008 Formand, Dansk Kulturhistorisk Museumsforening og Organisationen Danske Museer

 • Formand for DKM og stod i spidsen for samlingen af de tre danske museumsorganisationer til ”Organisationen Danske Museer”. Første formand i 2005.

1997-2008 Museumsleder, Holbæk Museum

 • Strategiudvikling, professionalisering af arkæologi, ny profil, faglig fokus, udstillings- og evenprogram, netværk, frivillige, øget besøgstal
 • 1996-1997 Forsker, Center for Humanistisk Historieformidling, frikøb fra NM

1990-1997 Leder af Formidlingsenheden, Nationalmuseets afdeling for Nyere Tid

 • PR, udstillinger, undervisning, arrangementer på tværs af Brede, Frilandsmuseet, Frihedsmuseet og Prinsens Palais. 1987-1990 Museumsinspektør på Nationalmuseets 7. afdeling, Frilandsmuseet (undervisning, kommunikation og udadvendte aktiviteter)

1987 Museumskonsulent, Greve Kommune (statsanerkendelse af Greve Museum)

1987 Projektmedarbejder, Roskilde Museum, Udstillingsforberedelse. Da Jernbanen kom til Roskilde

Se også:

Uddannelser

Bestyrelsesarbejde


Kontakt Lene på 23 65 70 93 eller lf@lenefloris.dk for at høre nærmere.