Bestyrelsesarbejde

Bestyrelser, råd, nævn mv.

Bestyrelsesformand:

 • 2018- Holbæk Art
 • 2009- Fonden til fordel for Holbæk Museum
 • 2008-15 Komiteen for Liselund Gl. Slot
 • 2008-15 Fonden til fordel for Nationalmuseets Danske Samlinger efter 1660
 • 2005-2008 Organisationen DANSKE MUSEER
 • 2003-2005 Dansk Kulturhistorisk Museumsforening
 • 1997-2003 Det Regionale Museumsråd i Vestsjællands Amt
 • 1995-1999 Foreningen af Danske Museumsformidlere

Medlem:

 • 2022 Fonden Hornbæk Kunstmuseum
 • 2022 Menighedsråd Skt. Nikolai, Holbæk
 • 2019 Energiselskabet Andel’s repræsentantskab og uddelingsudvalg
 • 2019-20 Holbæk Erhvervsforum
 • 2018-20 KBH CC
 • 2017 Bank og Sparekassemuseet, udpeget af Nordeafonden
 • 2017-18 Holbæk Art
 • 2017- Danmarks Jernbanemuseum
 • 2017- Holbæk Drama College
 • 2014-18 Kulturkvarteret
 • 2010-15 Fultonfonden
 • 2010-15 Komiteen for Dansk Landbrugsmuseum
 • 2010-14 Skibsbevaringsfonden
 • 2009-15 Det Danske Kulturinstitut (repræsentantskab)
 • 2008-15 Tilsynsrådet for Danmarks Kirker
 • 2008-15 Generalkonsul Gösta Enboms Fond
 • 1994-97, 2008-15 Selskabet Frilandsmuseets Venner
 • 2007-17 Wormianum, Skalk
 • 2005-08 Medlem af Komiteen for Årets Museum. Norsk Museumsforbund
 • 2005-2007 Bygningskultur Danmarks præsidium
 • 2005-2006 Museumshøjskolen, herefter fusioneret med ODM
 • 2004-2008 Farumgårdfonden
 • 2004-2005 Komiteen for Årets Historiske Bog
 • 1999-2006 Historisk Samfund for Holbæk Amt
 • 1995-2003 Havebrugshistorisk Selskab
 • 1992-2003 Styrelsen for foreningen Danmarks Folkeminder
 • 1990-1997 Amtsmuseumsrådet for Københavns Amt
 • 1988-1992 Markedsføringsforeningen Det Grønne område

Råd og udvalg

2020 Bevillingsudvalget, www.Andel.DK, skal i de kommende år uddele to cifrede millionbeløb til samfundsnyttige projekter

2007 Udredning vedr. Bygningsbevaring, Kulturministeriet

2005 Udredning vedr. Museernes formidling, Kulturministeriet

2003-2007 Det Særlige Bygningssyn, Kulturarvsstyrelsen

2002-2004 Det Faglige Råd for Nyere Tid, Kulturarvsstyrelsen

2002 Udredning vedr. bevaring af den fysiske kulturarv, Kulturministeriet

Andet

 • Ridder af Dannebrog 2014
 • Modtager af Nordea Danmarks Kulturpris (Sjælland) 2006
 • Ole Haslunds Hæderslegat 2001

Se også: