Bestyrelsesarbejde

Bestyrelser, råd, nævn mv.

Bestyrelsesforperson:

 • 2009 –          Fonden til fordel for Holbæk Museum
 • 2018 – 2023 Holbæk Art
 • 2008 – 2015 Komiteen for Liselund Gl. Slot
 • 2008 – 2015 Fonden til fordel for Nationalmuseets Danske Samlinger
 • 2005 – 2008 Organisationen DANSKE MUSEER www.dkmuseer.dk
 • 2003 – 2005 Dansk Kulturhistorisk Museumsforening
 • 1997 – 2003 Det Regionale Museumsråd i Vestsjællands Amt
 • 1995 – 1999 Foreningen af Danske Museumsformidlere

Medlem:

 • 2022-           Fonden Hornbæk Kunstmuseum
 • 2022 – 2023 Menighedsråd Skt. Nikolai, Holbæk
 • 2019 – 2023 Energikoncernen Andel: repræsentantskab mv
 • 2019 – 2020 Holbæk Erhvervsforum
 • 2018 – 2020 KBH CC
 • 2017 –          Bank og Sparekassemuseet, udpeget af Nordeafonden
 • 2017- 2018  Holbæk Art
 • 2017-           Danmarks Jernbanemuseum
 • 2017 – 2020 Holbæk Drama College
 • 2014 – 2018 Kulturkvarteret
 • 2010 – 2015 Fultonfonden
 • 2010 – 2015 Komiteen for Dansk Landbrugsmuseum
 • 2010 – 2014 Skibsbevaringsfonden
 • 2009 – 2015 Det Danske Kulturinstitut (repræsentantskab)
 • 2008 – 2015 Tilsynsrådet for Danmarks Kirker
 • 2008 – 2015 Generalkonsul Gösta Enboms Fond
 • 1994-97, 2008-15 Selskabet Frilandsmuseets Venner
 • 2007- 2017 Wormianum, Skalk
 • 2005 – 2008 Medlem af Komiteen for Årets Museum. Norsk Museumsforbund
 • 2005 – 2007 Bygningskultur Danmarks præsidium
 • 2005 – 2006 Museumshøjskolen, herefter fusioneret med ODM
 • 2004 – 2008 Farumgårdfonden
 • 2004 – 2005 Komiteen for Årets Historiske Bog
 • 1999 – 2006 Historisk Samfund for Holbæk Amt
 • 1995 – 2003 Havebrugshistorisk Selskab
 • 1992 – 2003 Styrelsen for foreningen Danmarks Folkeminder
 • 1990 -1997 Amtsmuseumsrådet for Københavns Amt
 • 1988 – 1992 Markedsføringsforeningen Det Grønne område

Råd og udvalg

2020-2023 Bevillingsudvalget, www.Andel.DK, har uddelt to cifrede millionbeløb til samfundsnyttige projekter

2007 Udredning vedr. Bygningsbevaring, Kulturministeriet

2005 Udredning vedr. Museernes formidling, Kulturministeriet

2003-2007 Det Særlige Bygningssyn, Kulturarvsstyrelsen

2002-2004 Det Faglige Råd for Nyere Tid, Kulturarvsstyrelsen

2002 Udredning vedr. bevaring af den fysiske kulturarv, Kulturministeriet

Andet

 • Ridder af Dannebrog 2014
 • Modtager af Nordea Danmarks Kulturpris (Sjælland) 2006
 • Ole Haslunds Hæderslegat 2001

Se også: